A1 Nivelul Introductiv
– Starter – între 60 și 90 ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea înțelege și utiliza expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poți să te prezinți sau să prezinți pe cineva și să pui unei persoanei întrebări care o privesc (locuința, relații, ce îi aparține …). Poți să răspunzi aceluiași tip de întrebări. Poți comunica simplu dacă interlocutorul vorbește lent, distinct și se arată cooperant.

A2 Nivelul Elementar
– Elementary – între 80 și 120 ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea înțelege fraze izolate și expresii frecvent folosite – informații personale sau familiale, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, serviciu. Poți comunica în situații simple și obișnuite, care nu cer decât un schimb de informații, simplu și direct, pe subiecte familiare și obișnuite. Poți descrie cu mijloace simple familia ta, mediul tău înconjurător sau redacta o scrisoare/ email personal/-ă foarte simplă/-u.

B1 Nivel de bază
– Pre-Intermediate – între 80 și 120 ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Poți să te descurci în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătoriile din regiunea în care se vorbește limba engleză. Poți avea un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domeniile de interes. Poți povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrii o speranță sau un țel și să expui pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

B2 Nivelul Independent
– Upper-Intermediate – între 80 și 120 de ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea înțelege conținutul esențial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, inclusiv o discuție tehnică în specialitatea ta. Poați să comunici cu un grad de spontaneitate și cu ușurință, precum o conversație cu un locutor nativ, care nu comportă tensiuni nici pentru unul, nici pentru celălalt. Vei putea să te exprimi într-un mod clar și detailat asupra unei mari game de subiecte și să emiți păreri asupra unui subiect de actualitate.

C1 Nivelul Autonom
– Advanced – între 80 și 120 de ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea înțelege punctele esențiale când este utilizată o limbă clară și standard și când este vorba de lucruri familiare în muncă, la școală, în timpul liber. Poți să te descurci în cea mai mare parte din situațiile întâlnite în călătoriile din regiunea în care se vorbește limba engleză. Poți avea un discurs simplu și coerent pe subiecte familiare și în domeniile de interes. Poți povesti un eveniment, o experiență sau un vis, să descrii o speranță sau un țel și să expui pe scurt motivele sau explicațiile pentru un proiect sau o idee.

C2 Nivelul profesionist
– Advanced – între 80 și 120 de ore de curs

Ce vei ști după: Vei putea să înţeleagi, practic fără efort, tot ceea ce citeşti sau auzi; vei putea să utilizezi structuri gramaticale la un nivel automat; vei putea să reconstitui anumite fapte din surse scrise sau orale,rezumându-le în mod coerent cu argumente şi explicaţii adecvate; vei putea să te exprimi spontan, foarte fluent şi să exprimi cu precizienuanţe fine de sens legate de subiecte complexe;